Coraz szersze wykorzystanie środowisk wirtualnych oraz ich dynamiczny rozwój stwarza okazje do zupełnie nowych zastosowań. Jednocześnie nasycenie otoczenia człowieka technologiami tego typu może mieć szkodliwy wpływ zarówno na pojedyncze osoby, jak i na dotychczasowe procesy w małych wspólnotach i całych społeczeństwach. Może to stanowić jeden z ważnych celów badań kognitywistycznych w najbliższej przyszłości. Celem zajęć jest zaprezentowanie podstaw funkcjonowania i projektowania środowisk wirtualnych. Efektem tego przedmiotu jest nabycie przez studenta podstawowych kompetencji dotyczących funkcjonowania i projektowania środowisk wirtualnych niezbędnych przy konstruowaniu badań kognitywistycznych z ich wykorzystaniem.