Różne typy działań umysłowych wytwarzają różne sygnały w mózgu, a komputer w łatwy sposób potrafi je rozróżnić. Głównym celem badań nad interfejsami mózg-komputer jest umożliwienie komunikacji z otoczeniem pacjentom cierpiącym na ciężkie schorzenia nerwowo-mięśniowe, prowadzące do kompletnego paraliżu. Celem zajęć jest zaprezentowanie podstaw funkcjonowania interfejsu mózg-komputer (ang. brain-computer interface, BCI) pozwalającego na bezpośrednie sterowanie komputerem za pomocą mózgu. Efekt zajęć stanowi umiejętność rozwiązywania problematyki interfejsu mózg – komputer, zarówno w drodze analiz teoretycznych, jak i badań eksperymentalnych.