Zajęcia mają na celu przybliżenie wybranych aspektów chorób neurologicznych, w tym m.in. aspektów antropologicznych, etyczno-filozoficznych, ekonomicznych i prawno-społecznych, na przykładzie wybranych chorób neurodegeneracyjnych.