Seminarium licencjackie obywa się w trybie online, ze względu na konieczność kształcenia zdalnego. Proszę o wywiązywanie się z zadań.