Seminarium online ze względu na konieczność odbywania zajęć na odległość. Proszę wywiązywać się z wyznaczonych zadań.