Zajęcia odbywają się w całości online na dwóch platformach: Moodle i Microsoft Teams. Na Platformie Microsoft Teams co tydzień, synchronicznie w godzinach podanych w planie. Link:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a780ff9fcd03f42e581d3a056fa22b356%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b7bb4a8c-676f-4496-9fc2-29de114466f7&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zapisy do kursu na Microsoft Teams odbywają się na podstawie listy USOSa lub na podstawie indywidualnej prośby o dołączenie.

Na zajęciach będą analizowane przykłady komunikatów medialnych, debat, programów informacyjnych i reportaży, które zostaną poddane analizom pod kątem poprawności językowej i edycyjnej, a także ich roli opiniotwórczej.

Zajęcia odbywają się w postaci referatu do przydzielonego tekstu. Wszystkie teksty znajdują się na platformie Moodle wraz z załączoną listą tematów.

https://moodle.umk.pl/kognitywistyka/course/view.php?id=22

Pierwsze zajęcia mają charakter organizacyjny, na których wyjaśnię szczegóły kursu.