The course has a translatory profile and – at least to some degree – will be taught in English. The course aims mostly at developing two skills fundamental to a Polish researcher in Cognitive Science: the ability to work efficiently with academic texts in English and to competently translate such texts into Polish. The students will be acquainted with the specificity of academic discourse and the construction schema for academic papers. Also important will be the skills of finding and citing sources, and of correct argumentation.

Zajęcia mają profil translatorski i przynajmniej częściowo poprowadzone będą w języku angielskim. Podstawowym celem zajęć jest wykształcenie – fundamentalnej dla kognitywisty – umiejętności sprawnej pracy z anglojęzycznymi tekstami naukowymi, a także umiejętności kompetentnego tłumaczenia takich tekstów na język polski. Studenci zapoznają się również ze specyfiką oraz konstrukcją tekstu badawczego oraz metodami pozyskiwania tekstów źródłowych. Doskonalone będą też umiejętności oceny i dokumentowania źródeł oraz poprawnej argumentacji.