Wiadomości wstępne: Pojęcie reprezentacji w filozofii umysłu

Blok tematyczny. Wybrane współczesne teorie reprezentacji

1. Reprezentacyjna teoria umysłu Jerry'ego Fodora

2. Teorie detekcyjne (J. Fodor, F. Dretske)

3. Teoria (teleologiczna) Ruth Millikan (z koncepcją biosemantyki. Kontrowersja między psychosemantyką Fodora a biosemantyką Millikan)

4. Teoria reprezentacji jako przewodnika kierującego zachowaniem organizmu (M. Anderson, G. Rosenberg)

5. Teoria emulacyjna reprezentacji Ricka Grusha

6. Teoria symulacji

7. Teoria teorii i teoria symulacji

8. Teoria kodowania predykcyjnego

Wykłady profesora Manuela Schabusa z uniwersytetu w Salzburgu wygłoszone w grudnia 2010r. w Instytucie Filozofii UMK.
Wstęp do kognitywistyki