Kurs dotyczący metod chemii obliczeniowej i możliwości ich zastosowania do biomolekuł i biomateriałów