Materiały szkoleniowe dla pracowników UMK dotyczące obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.