Materiały wideo dla nauczycieli akademickich wspomagające prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Materiały szkoleniowe dla pracowników UMK dotyczące obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.