Materiały szkoleniowe dla pracowników UMK dotyczące obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Celem kursu jest zaprezentowanie wszystkich najważniejszych funkcji i możliwości Moodla, a także przeszkolenie z zakresu obsługi każdego z dostępnych w nim modułów. Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zarówno tych którzy prowadzą już zajęcia w oparciu o platformę Moodle, jak również do tych, którzy dopiero przygotowują się do wykorzystywania tego systemu w dydaktyce.