Uprawnieni do egzaminu są Studenci zapisani na wykład "Weterynaria chemia wykład 7100-CHEM-1-SJ", według listy w systemie USOS. 

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby prawidłowo przygotować niniejszy test. Gdyby jednak w trakcie jego rozwiązywania, dostrzegli Państwo błędy, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym na adres sbiniak@umk.pl i tryki@umk.pl .

Egzamin przygotowany jest w formie pytań otwartych. Liczba punktów do zdobycie 20, punktacja za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź to maksymalnie 4 punkt, liczba pytań 5. Maksymalny czas na rozwiązanie wszystkich zadań 45 minut. 

Punktacja:  0-10 ndst, 11-12 dst, 13-14 dst+, 15-16 db, 17-18 db+, 19-20 bdb

Stanisław Biniak