Wykład poświęcony prezentacji zjawisk, tendencji i kierunków artystycznych zachodzących w Azji w XIX i 1 poł. XX w. W ujęciu problemowym przedstawione zostaną najważniejsze kierunki, ruchy artystyczne i tendencje, w kontekście historycznych, politycznych i kulturowych przemian oraz wzajemnych wpływów.
Zarys historyczno-religijny (głównie hinduizm, buddyzm, islam) i geograficzny. Wprowadzenie do ikonografii sztuki pozaeuropejskiej oraz estetyki. Omówienie zasad tworzenia wizerunków religijnych związanych głównie z kręgiem hinduizmu oraz buddyzmu: ikonometria, pozycje ciała, atrybuty, stroje. Omówienie najważniejszej symboliki. Charakterystyka podstawowych form architektury, rzeźby i malarstwa. Wskazanie cech charakterystycznych sztuki w poszczególnych regionach Azji oraz Afryki.
Zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy o sztuce nowoczesnej na świecie od połowy XVIII wieku do 1939 roku.
Przegląd najważniejszych tendencji w rzeźbie od połowy osiemnastego wieku do ok. połowy XX w. Przedstawienie najważniejszych nurtów, artystów i dzieł.
Zajęcia poświęcone są zagadnieniom sztuki Kambodży, Tajlandii i Birmy. Mają na celu: zapoznanie z ikonografią, stylem, nauczenie umiejętności rozpoznawania i analizy tych dzieł, a także uświadomienie ich wartości i miejsca w światowej kulturze.
Wykład poświęcony omówieniu głównych kierunków, zjawisk i stylów w sztuce Japonii, Sri Lanki, Wietnamu oraz Indonezji.

Zajęcia poświęcone są problematyce sztuki tybetańskiej,, koreańskiej i indyjskiej. Mają na celu: zapoznanie z ikonografią, stylem, nauczenie umiejętności rozpoznawania i analizy tych dzieł, a także uświadomienie ich wartości i miejsca w światowej kulturze

Charakterystyka feminizmu i problematyki gender, z podziałem na dwa okresy (XIX, XXI w) oraz specyfikę feminizmu w różnych kręgach kulturowych (np. Europa, Ameryka, Indie, islam).