Kurs RYSUNEK PROJEKTOWY, pełni rolę uzupełnienia przedmiotu - RYSUNEK PROJEKTOWY na kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna. Na kursie znajdować się będą treści uzupełniające tematy semestralne, wskazówki projektowe niezbędne w projektowaniu grafiki wektorowej czy rastrowej.

Sam przedmiot - RYSUNEK PROJEKTOWY - opiera się na poszukiwaniach początkowo analogowych form wizualnych, przetransportowanych następnie na język cyfrowy, będących odpowiedzią na zagadnienia poruszające współczesne potrzeby społeczne i kulturowe, ale i zapotrzebowanie rynku projektowego. Podstawą jest zdobycie doświadczenia w pracy w programach graficznych (takich jak Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign etc..) oraz świadomy wybór odpowiedniego programu do realizacji wektorowych czy rastrowych grafik. Zajęcia pozwalają uwrażliwić studentki i studentów na wzajemne przenikanie się rysunku odręcznego z szeroko rozumianym rysunkiem cyfrowym. Jednocześnie wyjaśniając znaczenie słów: komunikat wizualny, kod graficzny, identyfikacja wizualna etc..