Wykład ogólnouniwersytecki "Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o wodzie, ale baliście się zapytać" - kod przedmiotu 0600-OG-WoW

Interdyscyplinarny oraz popularnonaukowy wykład prezentuje wybrane zagadnienia związane z jednym z najważniejszych związków chemicznych występujących na Ziemi. Celem tego wykładu jest przedstawienie fascynujących właściwości wody od Wielkiego wybuchu, aż do dnia dzisiejszego. Zostaną także przedstawione unikatowe właściwości wody i jej znaczenie dla otaczającej nas przyrody. Omówione zostaną techniki badania właściwości wody oraz jej pozytywne/negatywne znaczenie w technologii i przemyśle. W końcowej części wykładu zostaną podjęte kontrowersyjne tematy, takie jak „żywa woda, „woda plazmowana”, „pamięć wody”, czy „homeopatia”.

Na egzaminie obowiązuje zakres materiału zaprezentowany na wykładzie.

Wykład ogólnouniwersytecki "Chemia - 50 idei, które powinieneś znać" - kod przedmiotu 0600-OG-ChIPZ

Popularnonaukowy wykład online prezentuje zagadnienia związane z podstawowymi ideami w chemii. Celem jest przedstawienie pięćdziesięciu zagadnień z chemii w syntetycznej formie, bez nadmiaru pojęć teoretycznych. Wykład inspirowany książką Hayley Birch, „Chemia - 50 idei, które powinieneś znać” i wzbogacony wiedzą autorów wykładu.

Na egzaminie obowiązuje zakres materiału zaprezentowany na wykładzie.

Wykład

Mikroskopowe metody instrumentalne, podstawy teoretyczne, budowa i zasada działania aparatury oraz przegląd technik mikroskopowych. W trakcie wykładu studenci poznają metody: mikroskopię optyczną MO, mikroskopię elektronową SEM oraz techniki łączone: MO-IR, MO-Raman, SEM-EDX.

Warsztaty laboratoryjne

Komplementarna identyfikacja materiałów metodami mikroskopowymi MO i SEM oraz technikami łączonymi MO-IR, MO-Raman. Identyfikacja mikrozanieczyszczeń metodą skaningowej mikroskopii elektronowej sprzężonej ze spektrometrem EDX.

Celem warsztatów laboratoryjnych jest zdobycie praktycznej umiejętności wykonywania analiz na wybranej aparaturze, przygotowywania próby do analizy, obrabiania wyników za pomocą specjalistycznego oprogramowania oraz poznanie elementów praktycznych pracy w laboratorium, w tym w laboratorium kryminalistycznym.

Na egzaminie obowiązuje zakres materiału zaprezentowany na wykładzie oraz podczas laboratoriów.