Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami opisującymi zjawiska ekonomiczne, relacje między tymi zjawiskami, podmioty uczestniczące w procesach gospodarczych oraz efekty ich działalności. Szczególna uwaga poświęcona zostanie przedsiębiorstwom: ich roli w gospodarce rynkowej, procesowi ich zakładania i uwarunkowaniom rozwoju w turbulentnym otoczeniu gospodarczym i społecznym.
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami opisującymi zjawiska ekonomiczne, relacje między tymi zjawiskami, podmioty uczestniczące w procesach gospodarczych oraz efekty ich działalności. Szczególna uwaga poświęcona zostanie przedsiębiorstwom: ich roli w gospodarce rynkowej, procesowi ich zakładania i uwarunkowaniom rozwoju w turbulentnym otoczeniu gospodarczym i społecznym.