Ostatnie zajęcia z Biotechnologii w Medycynie dotyczą zastosowania biotechnologii w kryminalistyce, w tym technik biologii molekularnej . W szczególności zostaną omówione metody określania pochodzenia tkankowego, gatunkowego i indywidualnego śladów biologicznych. Zagadnienia zostaną przedstawione podczas spotkania zespołu "Biotechnologia w medycynie - ćwiczenia" na platformie MS Teams. Sprawdzenie w wiadomości i umiejętności w formie quizu nastąpi po spotkaniu na platformie Moodle.
Ostatnie zajęcia z Biotechnologii w Medycynie dotyczą zastosowania biotechnologii w kryminalistyce, w tym technik biologii molekularnej . W szczególności zostaną omówione metody określania pochodzenia tkankowego, gatunkowego i indywidualnego śladów biologicznych. Zagadnienia zostaną przedstawione podczas spotkania zespołu "Biotechnologia w medycynie - ćwiczenia" na platformie MS Teams. Sprawdzenie w wiadomości i umiejętności w formie quizu nastąpi po spotkaniu na platformie Moodle.