Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawami teoretycznymi metod optycznych i spektroskopowych analizy ilościowej i jakościowej związków organicznych, w tym metody protonowego i węglowego rezonansu magnetycznego wraz z interpretacją widm, spektroskopią adsorpcyjną UV-VIS-IR oraz spektroskopią masową. Jako uzupełninie tematu studenci zostaną zapoznani z podstawowymi metodami separacji i oczyszczania substancji. 
Kurs Chemii Ogólnej i Nieorganicznej jest przeznaczony dla studentów I roku Biotechnologii Medycznej. Odbywa się w trakcie I semestru studiów i obejmuje 15 wykładów (w sumie 30 godz. lekcyjnych) oraz 15 pracowni laboratoryjnych (w sumie 40 godz. lekcyjnych).