Kursy dla pracowników WFAIIS tworzone są na osobnej platformie https://moodle.umk.pl/WFAIIS/

Więcej informacji:

https://moodle.umk.pl/WFAIIS/course/index.php?categoryid=10