Metodyka opracowania zasobu archiwalnego 1202-A-MOZA31-S1 - wykład; kurs Moodle od semestru zimowego 2022/23
Archives, records, and culture 1202-OG-EN-ARCI - course offered in English by the Faculty of History; teacher: dr Magdalena Wiśniewska-Drewniak