Category for courses craeted via USOSweb system.

W tej kategorii pojawiają się kursy utworzone poprzez USOSweb. Kursy te można utworzyć z poziomu cyklów dydaktycznych. Dla osób prowadzących przedmiot jak i również koordynatorów widoczne powinny być nowe pozycje o nazwie "Moodle" w danym cyklu dydaktycznym. Link do przykładu. Wszelkie problem z działaniem modułu proszę zgłaszać na moodle@umk.pl.

UWAGA! Nie można zmieniać nazw kursu po jego utworzeniu. Spowoduje to rozłączenie kursu od USOSweb.