Metropolizacja przestrzeni światowej

Prowadząca:

dr Jadwiga Biegańska (p. 256) 

- Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego

- konsultacje: środa 12.00-14.00, czwartek- 10.00-12.00; e-mail: jadwigab@umk.pl, tel. (56)6112602

 

Rodzaj zajęć: ćwiczenia

Liczba godzin: 15

Wymagania wstępne: elementarna wiedza z zakresu geografii i socjologii miasta.

 

Metodyka badań geograficznych

 

 

Demografia