Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Chemia Organiczna dla studentów drugiego roku farmacji.