These are materials (presentations) for International Banking course.

The course is completed with single choice test of 20 questions. The pass rate is 50% of correct answers.

Welcome to the Corporate Finance Course!

The course contains two parts: lecture and tutorial. The lecture is based on PP presentation and the tutorial on financial calculations. To pass the lecture You need to attempt the multiple choice test (single best answer) and have 50% or more correct answers. Passing of the tutorial requires 50% or more correct calculations. Test and calculations will take place at the end of the course in January.

Michal Buszko, Ph. D.

Assistant Professor, Department of Financial Management

Wykład i ćwiczenia do zajęć z przedmiotu ZED

Szanowni Państwo,

witam Was na zajęciach z Zarządzania Ekspozycją Dewizową. Przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń. Uczestnictwo w ćwiczeniach jest obowiązkowe. W części wykładowej będziemy pracować na bazie prezentacji w PP, na ćwiczeniach będziemy rozwiązywać zadania oraz omawiać przypadki pochodzące z praktyki gospodarczej.

Przedmiot jest zaliczany na podstawie egzaminu pisemnego (testu jednokrotnego wyboru) dla części wykładowej oraz kolokwium zadaniowego dla części ćwiczeniowej. Zaliczenie każdej z części następuje po uzyskaniu przynajmniej 50% punktów.

Z poważaniem,

Michał Buszko

 

Welcome to the Introduction to Corporate Finance Course!

The course contains two parts: lecture and tutorial. The lecture is based on PP presentation and the tutorial on financial calculations. To pass the lecture You need to attempt the multiple choice test (single best answer) and have 50% or more correct answers. Passing of the tutorial requires 50% or more correct calculations. Test and calculations will take place at the end of the course in January.

Michal Buszko, Ph. D.

Assistant Professor, Department of Financial Management