Microsoft Teams to w głównej mierze komunikator internetowy pozwalający porozumiewać się jednocześnie dużej grupie osób. Posiada wiele dodatkowych funkcji ułatwiających zespołową pracę nad plikami, czy prowadzenie zajęć zdalnych.
Platforma Moodle to system wspomagający zdalne nauczanie. Umożliwia udostępnienie materiałów uczestnikom kursu.
BigBlueButton to internetowy system wideokonferencji, który umożliwia w czasie rzeczywistym udostępnianie dźwięku, obrazu z kamery, filmów wideo, prezentacji, tablicy czy ekranu własnego komputera.