Kurs na którym odbędą się egzaminy: "Bezpieczeństwo międzynarodowe", "Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych", zaliczenie na ocenę "Zarządzanie informacją"