Materiał ćwiczeniowy, materiały uzupełniające oraz zadania do ćwiczeń z przedmiotu "Program SPSS w badaniach marketingowych" prowadzonych na specjalności Nowoczesny marketing (II rok II stopnia).

Materiały dodatkowe do zajęć z przedmiotu "Jakościowe badania marketingowe" prowadzonego na II roku I stopnia (moduł marketingowy)

Materiał ćwiczeniowy, materiały uzupełniające oraz zadania do ćwiczeń z przedmiotu "Badania marketingowe w praktyce" prowadzonych na specjalności Nowoczesny marketing (I rok II stopnia).

Materiały uzupełniające oraz zadania do ćwiczeń z przedmiotu "Metodyka badań w biznesie i psychologii" prowadzonych na kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie (II rok I stopnia).