Teologia fundamentalna jako dziedzina odpowiedzialna za przedstawienie racji wiary (por. 1 P 3,15), skupia swą uwagę na wyjaśnieniu relacji między wiarą a refleksją filozoficzną (w kontekście tzw. preambula fidei). Jej zadaniem jest ukazanie wiarygodności Objawienia i przedstawienie fundamentów wiary Kościoła, podstawowych kategorii niezbędnych w późniejszym studium teologii systematycznej. Sytuuje się w ten sposób na granicy filozofii i teologii, jako dyscyplina w permanentnym dialogu

Teologia fundamentalna jako dziedzina odpowiedzialna za przedstawienie racji wiary (por. 1 P 3,15), skupia swą uwagę na wyjaśnieniu relacji między wiarą a refleksją filozoficzną (w kontekście tzw. preambula fidei). Jej zadaniem jest ukazanie wiarygodności Objawienia i przedstawienie fundamentów wiary Kościoła, podstawowych kategorii niezbędnych w późniejszym studium teologii systematycznej. Sytuuje się w ten sposób na granicy filozofii i teologii, jako dyscyplina w permanentnym dialogu

Teologia fundamentalna jako dziedzina odpowiedzialna za przedstawienie racji wiary (por. 1 P 3,15), skupia swą uwagę na wyjaśnieniu relacji między wiarą a refleksją filozoficzną (w kontekście tzw. preambula fidei). Jej zadaniem jest ukazanie wiarygodności Objawienia i przedstawienie fundamentów wiary Kościoła, podstawowych kategorii niezbędnych w późniejszym studium teologii systematycznej. Sytuuje się w ten sposób na granicy filozofii i teologii, jako dyscyplina w permanentnym dialogu

Wykład ogólnouniwersytecki prowadzony przez prof. G. Karwasza oraz ks. prof. P. Roszaka