Kurs przeznaczony dla Studentek i Studentów WFAiIS UMK (Fizyka i Fizyka Techniczna). Przy jego pomocy udostępniane są materiały niezbędne do uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych w Instytucie Fizyki UMK. Umożliwia on składanie sprawozdań z ćwiczeń wykonanych w ramach zajęć, wgląd do rejestrów obecności, wyników sprawdzianów i ocen przygotowanych raportów.
Kurs przeglądowy - wyłącznie do użytku prowadzących zajęcia w Instytucie Fizyki UMK.
Kurs pomocniczy do ćwiczeń Podstawy Metrologii (DDz)