Kurs dotyczy ćwiczeń Mikroekonomia II dla studentów II roku ekonomii.