Elementarne wprowadzenie w problematykę statystycznej analizy i eksploracji danych. Ćwiczenia prowadzone będą w laboratorium z używaniem pakietu SPSS.

Typowe problemy statystyki i analizy danych, przykłady. Badania statystyczne.
Zmienne i typy zmiennych. Rozkład częstości zmiennej. Prezentacja graficzna.
Statystyka opisowa. Miary położenia, rozproszenia, asymetrii, koncentracji.
Wstępna obróbka danych.
Wnioskowanie statystyczne. Estymacja nieznanych parametrów rozkładów.
Wnioskowanie statystyczne. Testowanie hipotez.