Celem wykładu z zakresu historii teorii i krytyki artystycznej jest przedstawienie refleksji nad sztuką nowoczesną zawartej w pismach artystów, krytyków i teoretyków sztuki europejskiej od początku XIX wieku do trzeciej dekady XX w..; prezentacja elementów filozofii sztuki; przyswojenie teoretycznego podłoża i krytycznego odbioru artystycznych „-izmów” oraz nurtów im przeciwstawnych; zarysowanie polemik toczących się wokół ideowych i estetycznych założeń oraz programów poszczególnych nurtów artystycznych; określenie oddziaływania tychże dyskusji na formowanie się i ewolucję twórczych postaw; analiza artystycznych manifestów i krytycznych wypowiedzi na temat rozmaitych fenomenów artystycznych; przybliżenie dziedziny krytyki artystycznej jako gatunku literackiego.