Duże zbiory danych pojawiają się aktualnie w każdym obszarze, w którym gromadzone są informacje. Oznacza to konieczność wykształcenia powszechniej sprawności w pracy z takimi danymi.  Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników zajęć z najważniejszymi algorytmami data miningu oraz wykształcenie umiejętności analizy danych z wykorzystaniem programu PS IMAGO PRO (IBM SPSS Statistics).

Podstawy matematyki