Zajęcia konwersatoryjne w języku angielskim. Przeznaczone dla studentów zainteresowanych polityką wewnętrzną współczesnej Rosji. Celem zajęć jest wyjaśnienie głównych mechanizmów rosyjskiej polityki, w tym uwarunkowań politycznych, gospodarczych i społecznych. Omawiane zagadnienia dotyczą głównych bloków tematycznych: (1) systemu politycznego (putinizmu), roli regionów, elit władzy, ideologii (konserwatyzmu, eurazjanizmu i innych), znaczenia silovików (resortów siłowych) w utrzymywaniu stabilności systemu, a także rosyjskiej opozycji  oraz roli diaspory za granicą; (2) uwarunkowań historycznych (polityka imperialna, proces kolonizacji); (3) stanu rosyjskiej gospodarki (czynnik surowcowy, rola oligarchów, handlu zagranicznego); (4) problemów rosyjskiego społeczeństwa (poparcie dla wojny, podziały społeczne, problemy społeczne, nierówność rozwoju, podziałów etnicznych, narodowych i religijnych; (5) kultury rosyjskiej [popkultura, literatura, media].