Konwersatorium poświęca się problemowi szeroko rozumianych relacji pomiędzy mediami a światem polityki. Przedmiotem zainteresowania będą między innymi takie zagadnienia, jak klasyczne modele funkcjonowania mediów (cztery teorie prasy wg F. S. Sieberta, T. Petersona, W. Schramma), nowe koncepcje mediów, warunki funkcjonowania środków publicznego przekazu w różnych krajach (m.in. USA, Wielka Brytania, Rosja, Chiny, Niemcy, Polska, Białoruś), etyka mediów i etyka w polityce, media globalne i media krajowe (ogólnokrajowe, regionalne, lokalne itd.), propaganda medialna i propaganda polityczna, wolność mediów i cenzura.
Celem jest nabycie przez uczestników kursu umiejętności związanych z kreowaniem, implementowaniem i kontrolowaniem strategii podmiotów uczestniczących w kampaniach wyborczych. Studenci w grupach, koordynowanych przez prowadzącego, przygotuje szczegółową strategię wybranego podmiotu polityki, w wybranej przez siebie kampanii wyborczej. Nabycie takich kwalifikacji będzie stanowić solidne przygotowanie do pracy w rzeczywistych kampaniach wyborczych oraz w działach odpowiedzialnych za politykę informacyjną instytucji publicznych.