Przedmiot ma na celu zapoznanie się z współczesnymi metodami syntezy leków, m.in. reakcji biokatalizy, metatezy, reakcji na stałym nośniku, w cieczach jonowych oraz reakcjach przyspieszanych promieniowaniem mikrofalowym, oraz z multidyscyplinarnymi metodami projektowania związków biologicznie aktywnych wykorzystujących modelowanie molekularne, poszukiwania struktury wiodącej, proleki i bioprekursory.