Zajęcia mają na celu pogłębienie znajomości języka starogreckiego, kształcenie rozumienia tekstu oraz rozwijanie sprawności językowej w oparciu o analizę gramatyczną tekstu.

Zajęcia zdalne prowadzone  wykorzystaniem platformy MT

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSNQ0c5aFGaYtQL56Ce9zpvXY9f8MEn0gDmEcQ0VThW81%40thread.tacv2/conversations?groupId=41b0d623-ff96-449a-9edf-2690f430d2ff&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zajęcia poświęcone są przedstawieniu podstawowych zagadnień związanych ze sztuką egejską, mykeńską i grecką epoki archaicznej. Omówione zostaną wybrane przykłady zabytków reprezentatywnych dla tych kultur z dziedziny architektury, rzeźby, malarstwa i ceramiki.

Zajęcia zdalne z wykorzystaniem platformy MT

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3wxPgSA0Zkd4DmQ3S3zoBsb8EzeHQIWdU2T8ZucA8e81%40thread.tacv2/conversations?groupId=f43ee220-8936-4844-8f22-839b15f8e1e0&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

podczas zajęć omawiane są początki literatury europejskiej, a więc m. in. twórczość Homera, Hezjoda i starogreckich liryków. Przedstawione zostają początki piśmiennictwa prozaicznego (tzw. logografowie i historycy). z Omawiane są ponadto kwestie związane z greckim widowiskiem teatralnym oraz twórczością najdawniejszych dramatopisarzy.

Zajęcia zdalne prowadzone na platformie MT

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aEvXfYcrwB-DmzROuEulxKW1_eZHsYwwkgFNOTfMabTA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=989ea668-13d3-4bab-98af-e53d7b0fb66c&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324