Course for Erasmus+ undergraduate (BSc) students taking Physical Chemistry course
Dodatkowe materiały i aktywności dla studentów I roku chemii kosmetycznej z przedmiotu "Informatyka w chemii"