Zajęcia mają charakter problemowy i obejmują swym zakresem problematykę znawczą malarstwa średniowiecznego oraz wybrane problemy z historii malarstwa tablicowego, ściennego i iluminatorstwa, z uwzględnieniem najnowszych badań i rynku sztuki.
Ich celem jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi gatunkami i dziełami malarstwa od IX do XV w., z uwzględnieniem problemów materiałoznawczych i technicznych (podobrazi, technik, pigmentów itd.). Poruszone są problemy związane z wyodrębnieniem partii oryginalnych oraz rekonstruowanych. Istotnym elementem jest wartościowanie dla potrzeb rynku sztuki (w tym ekspertyza).

Platforma przedmiotu służy udostępnianiu dodatkowych  materiałów, prezentacji ppt (obsługa przez MSOffice365), linków i literatury. W razie konieczności, są na niej organizowane zajęcia zdalne (BBB).

Kurs zawiera materiały pomocnicze w ramach przedmiotu "Wprowadzenie do ikonografii" dla programu Historia sztuki, 1 rok s1, 15 z 30 godz.