Forma zaliczenia przedmiotu - test pisemny jednokrotnego wyboru (80 pytań).

Forma zaliczenia przedmiotu - test pisemny jednokrotnego wyboru (35 pytań).

Forma zaliczenia przedmiotu - test pisemny jednokrotnego wyboru (35 pytań).