Kurs zawiera materiały towarzyszące realizacji przedmiotu kursowego "Historia sztuki średniowiecznej" dla studentów I roku Ochrony Dóbr Kultury, z zakresu sztuki

- wczesnochrześcijańskiej i wczesnobizantyńskiej

- średniowiecznej powszechnej 

- średniowiecza bizantyńskiego