Zajęcia e-learningowe z bezpieczeństwa finansów publicznych dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego

Zajęcia e-learningowe z TOiZ dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego

Zajęcia e-learningowe z BSLdla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego

Zajęcia e-learningowe z logistyki w bezpieczeństwie dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego

Zajęcia e-learningowe z ekonomii dla studentów stosunków międzynarodowych

Zajęcia e-learningowe z bezpieczeństwa ekonomicznego.

Zajęcia e-learningowe z ekonomii rozwoju.