Kurs zawiera treści przerobione synchronicznie na platforme BigBlueButton na wykładzie z Prawa o broni