Wykład fakultatywny dla Studentów studiów niestacjonarnych