Prawo cywilne (część ogólna i prawo rzeczowe) - ćwiczenia dla Studentów II roku studiów stacjonarnych w roku akademickim 2020/2021, grupa nr 5 oraz grupa nr 6, mgr Magdalena Karolak