Kurs przeznaczony dla uczestników konwersatorium prowadzonego przez dr hab. Karola Dobrzenieckiego z logiki prawniczej, studia niestacjonarne.