Wykład fakultatywny: Składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.