Kurs przeznaczony dla studentów Europeistyki, obejmujący najważniejsze zagadnienia finansowe UE, takie jak budżet i procedura budżetowa, dochody i wydatki UE, regulacje dotyczące Unii Gospodarczej i Walutowej i in.