W ramach kształcenia student powinien: 1) poznać szczegółowe procedury, związane z organizacją i funkcjonowaniem wybranych parlamentów państw członkowskich UE, 2) interpretować regulacje dotyczące statusu prawnego parlamentarzystów 3) opisać instytucje prawa parlamentarnego wybranych państw demokratycznych. Student powinien nabyć umiejętność porównania i oceny rozwiązań polskich i obcych w/w materii. Powinien również potrafić wskazać różnice pomiędzy instytucjami parlamentarnymi poszczególnych państw demokratycznych w kontekście modelu rządów, przyjętego w danym państwie.