Celem wykładu jest przedstawienie studentom zagadnień i kontrowersji związanych z teoriami sprawiedliwości. Odpowiadają ona na słynne pytanie św. Augustyna, co właściwie odróżnia system prawny stosujący przymus od rozbójniczej bandy. Jedną z podstawowych cnót systemu prawnego jest sprawiedliwość. Zasady sprawiedliwości pozwalają przypisać prawa i obowiązki w podstawowych instytucjach społeczeństwa oraz określają właściwą dystrybucję korzyści i ciężarów kooperacji społecznej. Jak stwierdza J. Rawls, „jakaś tego rodzaju idea jest konieczna, jeśli mamy mieć społeczeństwo z takim czy innym systemem prawnym, o którym słusznie można sądzić, że nakłada prawdziwe obowiązki, a nie społeczeństwo, które tylko wywiera przymus na swych poddanych niezdolnych do oporu”.