Przedmiot 'prawo międzynarodowe publiczne' poświęcony jest przybliżeniu studentom tej dziedziny prawa, która reguluje głownie stosunki między państwami i organizacjami międzynarodowymi. Student zaznajamia się z podstawowymi instytucjami tego prawa, jego źródłami, podmiotowością, ludnością i terytorium. Przedmiot dotyczy również prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz prawa wojny. Student powinien posiadać wiedzę ze wstępu do prawoznawstwa, znać podstawowe instytucje prawa oraz swobodnie przedstawiać swoje umiejętności i wiedze. Istotna jest również podstawowa wiedza z zakresu stosunków międzynarodowych.